W dniu 6 czerwca w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się II Gala Nauki i Biznesu, zorganizowana przez Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan oraz Miasto Lublin.

W w dniu 2 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja  "Kreatywność i Innowacyjność 2009", zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. 

W dniu 1 czerwca odbyło sie ostatnie w tym semestrze posiedzenie seminarium "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy", realizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy przy współpracy z Fundacją Rektorów Polskich oraz Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Fundacją "Instytut Artes Liberales".

W dniach 7-8 maja 2009 r. w Wąsowie k. Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP kadencji 2008-12.

Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. odbyło się drugie w tym semestrze posiedzenie Seminarium Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

W dniu 2 kwietnia br. obyło się posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Malborku, w trakcie którego prof. J. Woźnicki wygłosił referat pt.: Zasadnicze kierunki w pracach nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego.

W dniu 24 marca br. w Fundacji Rektorów Polskich obyło się spotkanie przedstawicieli kanclerzy, w ramach którego przedyskutowano wstępne założenia do projektu wniosku w sprawie ustanowienia przedstawicielstwa uczelni akademickich przy KRASP.

W dniach 16-21 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Pałacu w Wojanowie odbyła się V Szkoła Zarządzania Strategicznego  Fundacji Rektorów Polskich.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu "Wybór organizacyjnego i merytorycznego koordynatora procesu opracowywania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku" przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (19 stycznia 2009), Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich przyjęły wspólne stanowisko, którego treść publikujemy poniżej.