W dniu 24 lutego 2015 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW  prof. J. Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z Firmą Plagiat.pl.

Partnerzy Strategiczni: FRP-ISW i Plagiat.pl w ramach realizacji zawartej Umowy będą działać wspólnie na rzecz rozwoju sektora wiedzy w Polsce, a w tym szkolnictwa wyższego, w szczególności w kwestiach jakości kształcenia i procedur jej zapewniania.