FRP objęła patronatem merytorycznym kolejną siódmą edycję  Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. W tej edycji Konkursu nagrody i wyróżnienia zostały  przyznane w ramach pięciu kategorii: Zmiana Krajobrazu Gospodarczego Miasta, Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Zielona Gospodarka oraz Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin rozstrzygnięty - informacje prasowe >>>