W dniach  21-23 października Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Gospodarzem spotkania była Politechnika Gdańska. Prof. J. Woźnicki poinformował  o stanie zaawansowania prac nad "Programem rozwoju szkolnictwa  wyższego do roku 2020" oraz  przedstawił stan realizacji projektu polsko-ukraińskiego pn. "Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje".