W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie doktoratu P. Marka Goliszewskiego, Prof. Jerzy Woźnicki skierował list do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.