W dniach 17-21 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Bordeaux Montaigne we Francji odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia AGILE dla studentów z doświadczeniem uchodźczym, w której udział wzięły osoby posiadające status uchodźcy (uchodźstwo, status ochrony czasowej) z Francji (Uniwersytetu Paris8, UBM), Słowenii (Uniwersytet w Ljubljanie), Litwy (Politechnika w Kownie), Ukrainy (Politechnika Lwowska) i z Polski (studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej). Szkoła odbyła się w ramach projektu Erasmus+ AGILE "Odporność szkolnictwa wyższego w sytuacjach kryzysowych związanych z uchodźcami", w którym Fundacja jest partnerem.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej. Nadanie najbardziej zaszczytnego akademickiego tytułu odbyło się podczas uroczystych obchodów 56-lecia  uczelni.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP, w dniach 07-10 lipca 2024 r. odbędzie się Polsko-Ukraińska Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Rektorów i Prorektorów.

Fundacja Rektorów Polskich we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Liderzy Przemian, przy wsparciu Fulbright Ukraine i Fulbright Polska, w dniach 17-23 marca 2024 r. organizują wizytę studyjną do Polski dla kadry ukraińskich uczelni wewnątrz przeniesionych, w ramach programu „Study Tours to Poland”

Serdecznie zapraszamy w dniu 9 kwietnia o g. 10:00 na bezpłatny webinar pn. "Kontrola zarządcza na uczelni – perspektywa koordynatora i audytora" przygotowany przez naszego partnera strategicznego Wolters Kluwer Polska. Podczas webinaru omówione zostaną podstawy prawne oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania i tworzenia systemu kontroli zarządczej w szkołach wyższych.

Zapraszamy do udziału w webinarium pt. "#ScienceForUkraine: 2 Years of Grassroots Activism in Support of Ukrainian Science During the War", które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o g. 11:30. Wydarzenie organizowane jest przez naszego partnera w projekcie AGILE - Web2Learn. Stanowi już trzecią inicjatywę mającą na celu zwrócenie uwagi na działania europejskich uczelni na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją powstałą w ramach projektu AGILE, która przedstawia przegląd systemów wsparcia i mechanizmów wdrożonych przez instytucje szkolnictwa wyższego w Europie w celu zaspokojenia potrzeb studentów - uchodźców, zarówno pod względem akademickim, jak i społeczno-ekonomicznym.

Zapraszamy do udziału w webinarium pn. "Questioning the scholarly integration of refugee students beyond academia", które odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. o g. 11:00. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Erasmus+ AGILE przez naszego partnera Web2Learn.

W dniach 26-29 maja 2024 r. odbędzie się XXVIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych. Obrady zorganizowane zostaną w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Fabryka Wełny” w Pabianicach.

Serdecznie zapraszamy w dniu 24 stycznia 2024 r. do udziału w bezpłatnym webinarium "Tools and communities to safeguard Ukrainian cultural heritage under threat - the higher education contribution" organizowanego w ramach projektu Erasmus+ Agile przez naszego partnera Web2Learn.