W dniu 14 listopada 2023 r. w siedzibie FRP odbyło się Seminarium pt. Certyfikacja językowa w zakresie języka angielskiego – rekrutacja, jakość kształcenia, umiędzynarodowienie studiów, organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wraz z partnerem strategicznym firmą Pearson Central Europe.

Monografia autorska Prof. Jerzego Woźnickiego pt.: Місія, соціальна роль та інституційна культура Конференції ректорів aкадемічних шкіл Польщі. Мистецтво ректорства, системний контекст та досягнення KRASP stanowi Wydanie II zmienione, opracowane w ramach realizacji Projektu MEiN-PW pn. Polsko - Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, realizowanego przez Politechnikę Warszawską na zlecenie i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej - wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji”, która odbędzie się dniu 16 listopada 2023 r., godz. 10.00 – 17.00, w formule hybrydowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją powstałą w ramach projektu AGILE, która zawiera konkretne rozwiązania w celu poprawy sytuacji studentów-uchodźców w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie, a w tym wzmocnienia ich szans w osiąganiu lepszej przyszłości.

W imieniu naszego partnera strategicznego WN PWN zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowym narzędziem IBUK Libra skierowanym do pracowników naukowo-dydaktycznych.

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 21 września 2023 r. w siedzibie FRP.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Raportem w Projekcie AGILE nt. "Uczelnie europejskie w obliczu kryzysu uchodźczego na Ukrainie: przykłady oddolnych działań cyfrowych", przygotowanego przez Katerinę Zourou i Stefanię Oikonomou, z organizacji Web2Learn, naszego partnera w Projekcie.

IX edycja Konferencji LUMEN odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada w Hotelu Narvil Conference & SPA, w formule stacjonarnej i będzie połączona z galą wręczenia nagród dla polskich uczelni sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2024. 

W dniu 12 października 2023 r. w godz. 13.00-15.00 CET (14.00-16.00 czasu kijowskiego) odbędzie się drugie w 2023 r. Polsko-Ukraińskie webinarium nt. "Kampusy zagraniczne: doświadczenia i uwarunkowania w Polsce i w Ukrainie" organizowane przez Politechnikę Warszawską wraz z Fundacją Rektorów Polskich i Związkiem Rektorów Ukrainy.

W dniu 11 lipca 2023 r. odbyło się polsko-ukraińskie webinarium nt. "Konsolidacja w szkolnictwie wyższym: uwarunkowania i dobre praktyki" organizowane przez Politechnikę Warszawską wraz z Fundacją Rektorów Polskich i Związkiem Rektorów Ukrainy. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi prezentacjami i raportami.