Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020

W dniu 25 listopada 2020 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się Webinarium online poświęcone projektowi i wdrożeniu programów kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK w polskich uczelniach, organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W dniach 20-23 września 2020 r. odbyła się kolejna XXIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Folwark Łochów” w Łochowie.