W dniu 8 grudnia 2017r.  odbyło się Seminarium pt. „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego” organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie ze swoim partnerem strategicznym Firmą Pearson Central Europe.

W dniu 15 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się czwarta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn.„Polityka publiczna a kapitał ludzki, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się Konferencja LUMEN 2017 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Gównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem objęła Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.