Fundacja Rektorów Polskich we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Liderzy Przemian, przy wsparciu Fulbright Ukraine i Fulbright Polska, w dniach 17-23 marca 2024 r. organizują wizytę studyjną do Polski dla kadry ukraińskich uczelni wewnątrz przeniesionych, w ramach programu „Study Tours to Poland”

Serdecznie zapraszamy w dniu 9 kwietnia o g. 10:00 na bezpłatny webinar pn. "Kontrola zarządcza na uczelni – perspektywa koordynatora i audytora" przygotowany przez naszego partnera strategicznego Wolters Kluwer Polska. Podczas webinaru omówione zostaną podstawy prawne oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania i tworzenia systemu kontroli zarządczej w szkołach wyższych.

W dniach 26-29 maja 2024 r. odbędzie się XXVIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych. Obrady zorganizowane zostaną w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Fabryka Wełny” w Pabianicach.