Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 przypomina pierwsze momenty kształtowania się Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także opowiada o wyzwaniach, jakie stały przed KRASP w pierwszych latach jej istnienia.

Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska od 2021 r. realizuje projekt dotyczący cyfryzacji polskich uczelni. W ramach II etapu projektu w 2022 r. przeprowadziliśmy badanie jakościowe na temat nowych technologii w zarządzaniu uczelnią. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszych badań.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP, w dniach 10-13 lipca 2022 r. odbędzie się XXVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024.