Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja w kraju, związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zmusza nas do czasowego zawieszenia działań podjętych wcześniej przez Fundację Rektorów Polskich w ramach przygotowań do XXIII Szkoły Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo uczestników III edycja konferencji Akademia Innowacji dla Uczelni odbędzie się online 7 kwietnia 2020 r. Głównym organizatorem konferencji jest firma PCG Academia, a patronat  nad wydarzeniem objęły: Fundacja Rektorów Polskich, KRASP oraz Forum Akademickie. 

W dniu 17 lutego 2020 r. Prezes FRP prof. J.Woźnicki, w roli gościa honorowego, wziął udział w spotkaniu rozpoczynającym projekt QUERSU – Qualifications recognition suport for Ukrainian universities, realizowany w ramach programu Erasmus+ przez konsorcjum międzynarodowe partnerów ukraińskich i europejskich.