W dniu 16 listopada 2022 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. Uroczystość odbyła się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

II Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP pt. Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową, organizowana jest w formie hybrydowej w dniu 9 listopada 2022 roku w godz. 11.00 – 17.00 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie.

VIII edycja Konferencji LUMEN odbędzie się 22 i 23 listopada 2022 r. w formule online. Organizatorami wydarzenia są PCG Academia, Times Higher Education i Fundacja Rektorów Polskich. Podczas Konferencji zaplanowano galę wręczenia nagród dla polskich uczelni, sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2022.