W dniu 21 kwietnia 2021 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora RYSZARDA ZIMAKA

wieloletniego Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

współzałożyciela i członka Rady

Fundacji Rektorów Polskich,

znakomitego dyrygenta, wybitnego wykładowcę

i przedstawiciela środowiska rektorskiego, osobę o wielkiej wrażliwości artystycznej, kreatora kultury muzycznej,

który obdarzył nas swą życzliwością i przyjaźnią.

W Fundacji Rektorów Polskich mamy poczucie wielkiej straty.

Z przyjemnością informujemy, że Times Higher Education (THE), instytucja odpowiedzialna za opracowanie najbardziej rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie, została partnerem strategicznym Konferencji LUMEN, organizowanej wspólnie przez Fundację Rektorów Polskich i PCG Academia.