W dniu 8 października 2012 r.  Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, w trakcie której wygłosił wykład inauguracyjny pt. " Jakość kształcenia akademickiego - czyżby w konflikcie z innymi wartościami?".

W dniach 2-6 października 2012 r. na zaproszenie Dyrektora Departamentu Nauki i Edukacji Regionu Dnipropetrovsk prof. Jerzy Woźnicki złożył wizytę w kilku uczelniach w Dnipropetrovsk'u, w tym m.in w Dnipropetrovsk National University, gdzie przedstawił referat dotyczący nowej dyscypliny naukowej pod nazwą "nauki o polityce publicznej" usytuowanej w dziedzinie nauk społecznych.

Fundacja Rektorów Polskich, wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy, realizuje od 2007 r. program "Benchmarking  w szkolnictwie wyższym", którego głównym celem jest, jak to wynika ze środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - większe powiązanie z otoczeniem, wzrost efektywności działania i poprawa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich szkół wyższych poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki systemu  benchmarkingu  dla  szkolnictwa wyższego w Polsce, dostarczającego zaawansowanej informacji zarządczej.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich wznowił w roku akademickim 2011/2012, w ramach II cyklu, ogólnopolskie Seminarium doktoranckie pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Idea wznowienia Seminarium  zrodziła się w następstwie inicjatyw licznych, zainteresowanych doktorantów, a także z wprowadzeniem nowej dyscypliny naukowej, w dziedzinie nauk społecznych, pn. nauki o polityce publicznej.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, odbyło się w dniu 19 września br. w siedzibie FRP w Warszawie.

Prof. Jerzy Woźnicki został ponownie wybrany na kolejną kadencję 2012-16 władz akademickich  na Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz  członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  KRASP jest partnerem strategicznym FRP.

W dniach 8-14 lipca 2012 r. odbyła się XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, dla rektorów-elektów uczelni akademickich na kadencję 2012-16, zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Konferencyjno-hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.  


W dniu 13 lipca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym w hotelu Ossa  Congress & Spa k. Rawy Mazowieckiej odbyła się uroczystość Jubileuszu X-lecia Fundacji Rektorów Polskich.  W ramach Sesji Jubileuszowej Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. Jerzy Woźnicki wręczył pamiątkowe statuetki FRP, Medale PROPTER MERITA oraz Laury Rektorskie i Laur Menedżerski FRP.

W dniach 22-24 czerwca 2012 r. w Bydgoszczy Prezes Fundacji Rektorów Polskich  wziął udział w Konferencji pn. "Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Rok pod rządami nowej ustawy" zorganizowanej przez Krajową Reprezentację Doktorantów i przedstawił referat na temat wizji studiów III stopnia w świetle ustawy.

W dniu 15 czerwca 2012 r. w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w XII plenarnym Posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.