W dniu 6 lutego 2012 r. prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, został odznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznaką honorową "za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej".

W dniu 31 stycznia 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Informujemy, iż limit miejsc na Forum Dyskusyjne Krajowych Ram Kwalifikacji, które odbędzie się dnia 16 lutego br. został wyczerpany. Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum w dniu 7 marca br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (ul. Górnośląska 14). Dyskusję poprowadzą: prof. Andrzej Kraśniewski oraz prof. Zbigniew Marciniak.

Fundacja Rektorów Polskich, zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP, w 2012 roku - roku jubileuszowym X-lecia Fundacji - zaplanowała kolejne przedsięwzięcia: XI SZS FRP dla kanclerzy i kwestorów, XII SZS  FRP dla rektorów-elektów kadencji 2012-16.

Biuro KRASP, na prośbę Przewodniczącej KRASP, Rektor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, rozesłało szczegółowe informacje dotyczące Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji, organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich. Poniżej publikujemy list Przewodniczącej, informację o Forum, oraz formularz zgłoszeniowy.

Wprowadzenie, nowej dyscypliny naukowej, w dziedzinie nauk społecznych, pn. nauki o polityce publicznej, a także rosnąca liczba prac doktorskich na tematy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy oraz badań nad szkolnictwem wyższym wskazuje na potrzebę większej integracji środowiska naukowego w Polsce. Z tą intencją wznawiamy Seminarium ISW-FRP pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

W dniu 21 listopada 2011 r. prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 14 listopada, w ramach Seminarium Polskiej Akademii Nauk, prof. J. Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, przedstawił referat pt. "Polskie uniwersytety wczoraj, dziś, jutro".

Do Fundacji Rektorów Polskich wpłynęło oświadczenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, będące sprostowaniem informacji o stanowisku AGH zawartym w Gazecie Wyborczej z dnia 27.10.2011 r. Poniżej publikujemy jego tekst.

Od kilku dni na łamach gazet trwa dyskusja nt. podpisywania przez uczelnie publiczne umów ze studentami studiów stacjonarnych. Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł pt. "Studenci chcą gwarancji nauki" (18.10.2011, s. A6), Rzeczpospolita - "Rektor UW: student to nie klient uczelni" (18.10.2011, A13), natomiast Gazeta Wyborcza - "Czy rektorzy umówią się ze studentami" (21.10.2011, s. 6).

 

Poniżej publikujemy linki do ostatnio opublikowanych tekstów, zawierających głosy prezentowane w tej debacie, które ukazały się w gazecie Metro.