W dniach 27 - 31 maja 2012 r. w  Centrum konferencyjnym hotelu "Krasicki" w Lidzbarku Warmińskim odbyła się XI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Kanclerzy i Kwestorów/ Dyrektorów Finansowych. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

W dniach 25-26 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, połączone z obchodami Jubileuszu 15-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W dniach 19-21 kwietnia  br. prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich uczestniczył, w charakterze panelisty, w międzynarodowej konferencji pn. "Higher Education in Ukraine: Internationalization, Reform, Innovation", zorganizowanej przez  Institute of International Education  - Fulbright Program in Ukraine.

W dniu 24 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się IV Seminarium ISW-FRP dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zorganizowało konferencję pn. "Finansowanie i partnerstwo publiczno - prywatne w systemie szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenie". Z udziałem ponad 70 przedstawicieli uczelni i mediów. Była to II Konferencja CAD FRP zorganizowana w ramach cyklu "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym".

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Rektorów Polskich z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w naszym kraju.

W ramach cyklu wydawniczego FRP-ISW ukazała się kolejna publikacja pt."Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy." pod redakcją J. Woźnickiego.


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Michała du Valla. W imieniu Fundacji Rektorów Polskich prof. J. Woźnicki przesłał, na ręce JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego list kondolencyjny.

W dniu 9 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada m.in. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.

Centrum Analiz i Dialogu FRP wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie organizuje w ramach cyklu "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym" w dniu 20 kwietnia 2012 r. Konferencje pn. "Finansowanie i partnerstwo publiczno- prywatne w systemie  szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia". Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie http://www.wsiz.rzeszow.pl/konferencja.