W odpowiedzi na list skierowany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudrycką, do rektorów przedstawiamy nadesłane przez biuro KRASP stanowisko KRASP w tej sprawie.

W Gazecie Prawnej (praca) z dnia 4 października br. nr 102 (93078) str. B7 ukazał się tekst red. Urszuli Mirowskiej pt. "Studenci: jest zmowa w sprawie umów". Poniżej publikujemy sprostowanie prof. J. Woźnickiego do tego artykułu.

Fundacja Rektorów Polskich odpowiadając na wniosek KRD, w dniach 18-21 września 2011 r. po raz pierwszy zorganizowała dedykowaną środowisku doktorantów, Szkołę liderów samorządu i organizacji doktorantów. Była to kolejna X Szkoła FRP w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich". Tym razem uczestnikami Szkoły byli przyszli kandydaci do ról kierowniczych w szkołach wyższych. Obrady odbywały się  w Hotelu "Czarny Potok" w Zakopanem.

 

 

W dniu 13 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich, które miało charakter sprawozdawczy, oraz Zgromadzenie Fundatorów FRP-ISW. Oba posiedzenia, w zastępstwie Przewodniczącego Rady, poprowadził prof. T. Szulc, Wiceprzewodniczący Rady FRP.

W dniu 8 września br. odbyło się finalne posiedzenie Komitetu Sterującego Programu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

Wyzwania, które stają przed szkolnictwem wyższym i nauką zrodziły potrzebę właściwego przygotowania się osób zaangażowanych w działalność Krajowej Rady Doktorantów, do udziału we wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego Fundacja Rektorów Polskich, na prośbę Krajowej Reprezentacji Doktorantów, organizuje w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich" Szkołę liderów samorządu i organziacji doktorantów.Pierwsza edycja Szkoły odbędzie się w dniach 18-21 września 2011 r. w obiekcie konferencyjnym i  hotelu "Czarny Potok"   w Zakopanem.  Program  zawiera  takie bloki tematyczne jak: Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów; Umiejętności zarządcze młodych liderów; Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

 

W dniach 5-9 czerwca 2011 r. odbędzie się IX szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i kwestorów.

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Wągrowcu, w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Humanistyczno-Menedżerskiej, odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. w siedzibie Akademiii Leona Koźmińskiego w Warszawie, odbyła się konferencja "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym".

W dniach 17-19 marca  2011 r. w centrum konferencyjno-hotelowym w Paszkówce k/Krakowa odbyło się, zorganizowane przez Fundację Rektorów Polskich, posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.