Prof. Jerzy Woźnicki został ponownie wybrany na kolejną kadencję 2008-12 władz akademickich  na Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz  członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  KRASP jest partnerem strategicznym FRP.

W 2008 r. do grona Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich, w odpowiedzi na zaproszenie Rady FRP, dołączyły nastepujące osoby z grona rektorów kadencji 2005-2008:

 

Prof. Ryszard Andrzejak
Prof. Adam Budnikowski

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Prof. Bogusław Fiedor 

Prof. Józef Gawlik

Prof. Adam Hamrol
Prof. Wiesław A. Kamiński

Prof. Tomasz Krzyżyński

Prof. Włodzimierz Kurnik

Prof. Karol Musioł 

Prof. Joanicjusz Nazarko

Prof. Bogumił Nowicki

Prof. Leszek Pączek 

Prof. Ksawery Piwocki

Prof. Regina Renz

Ks. Prof. Ryszard Rumianek

Prof. Jerzy Skubis

Prof. Andrzej Sobkowiak

Prof. Antoni Tajduś

Prof. Zbigniew Waśkiewicz

Prof. Janusz Żmija

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce - wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem", która odbyła się w dniach 4-5 września 2008 r. w Krakowie.

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje", która odbyła się w dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie.


Z dniem 1 września 2008 r. rozpoczyna dzialalność Zespół Ekspertów FRP-ISW w składzie:

Prof. Marek Frankowicz (UJ)
Prof. Jadwiga Mirecka (CM-UJ)
Dr Tomasz Saryusz-Wolski (PŁ)
Jolanta Urbanik (UW)
Prof. Maria Ziółek (UAM)

W dniu 7 lipca 2008 r. odbyła się konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego.

W dniu 17 czerwca 2008 r. wizytę w siedzibie FRP-ISAW złożył prof. Joachim Metzner - Wiceprzewodniczący Niemieckiej Konferencji Rektorów (Hochschulrektorenkonferenz - HRK), rektor Fachhochschule Köln.

W trakcie kolejnego posiedzenia Komitetu Sterujacego projektu "Becnhamrking w szkolnictwie wyższym", prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Podsekretarz Staniu w Ministerswie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła wystąpienie, w którym odniosła problematykę benchmarkingu do obszaru zainteresowań Ministerstwa.

 

W związku z rozpoczętą debatą nad przedstawionymi przez Rząd propozycjami dotyczącymi zmian w szkolnictwie wyższym i w nauce w perspektywie do 2010 r., w ramach środowiskowej dyskusji nad modelem kariery naukowej w naszym kraju, w dniu 7 maja br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (FRP) w Warszawie, na zaproszenie prof. prof. Jerzego Axera, Karola Modzelewskiego i Jerzego Woźnickiego, odbyło się spotkanie z udziałem sygnatariuszy listu 44, ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaproszonego ad personam grona innych osób. W spotkaniu trwającym 3 godz. wzięło udział 38 osób.Udział w debacie wynikał z troski ludzi nauki o jakość życia akademickiego w Polsce. Dyskusja nie była wyrazem podziału środowiska, wprost przeciwnie, powinna ona stać się pozytywnym wyrazem zaangażowania akademii w sprawy zasadnicze dla jej właściwego działania i służby publicznej.Poszukiwanie wewnętrznego porozumienia środowiska akademickiego w sprawach refom powinno odbywać się z zachowaniem zasady bona fide, bowiem jakość życia akademickiego jest zakorzeniona w akademickim etosie, a bez zaufania do dobrych intencji środowiska nie można dyskutować o reformach.

 

Debata przyniosła zbieżność poglądów w sprawach: konieczności zachowania progu awansu miedzy doktoratem i profesura, potrzeby nadania procedurom awansowym i konkursowym charakteru bardziej zewnętrznego, obiektywnego i zróżnicowanego. Podkreślano, ze zniesienie habilitacji jest uwarunkowane podniesieniem poziomu doktoratów a reformy powinny być powiązane z wewnętrzną motywacja środowiska akademickiego.

Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.