Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje", która odbyła się w dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie.


Z dniem 1 września 2008 r. rozpoczyna dzialalność Zespół Ekspertów FRP-ISW w składzie:

Prof. Marek Frankowicz (UJ)
Prof. Jadwiga Mirecka (CM-UJ)
Dr Tomasz Saryusz-Wolski (PŁ)
Jolanta Urbanik (UW)
Prof. Maria Ziółek (UAM)

W dniu 7 lipca 2008 r. odbyła się konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego.

W dniu 17 czerwca 2008 r. wizytę w siedzibie FRP-ISAW złożył prof. Joachim Metzner - Wiceprzewodniczący Niemieckiej Konferencji Rektorów (Hochschulrektorenkonferenz - HRK), rektor Fachhochschule Köln.

W trakcie kolejnego posiedzenia Komitetu Sterujacego projektu "Becnhamrking w szkolnictwie wyższym", prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Podsekretarz Staniu w Ministerswie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła wystąpienie, w którym odniosła problematykę benchmarkingu do obszaru zainteresowań Ministerstwa.

 

W związku z rozpoczętą debatą nad przedstawionymi przez Rząd propozycjami dotyczącymi zmian w szkolnictwie wyższym i w nauce w perspektywie do 2010 r., w ramach środowiskowej dyskusji nad modelem kariery naukowej w naszym kraju, w dniu 7 maja br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (FRP) w Warszawie, na zaproszenie prof. prof. Jerzego Axera, Karola Modzelewskiego i Jerzego Woźnickiego, odbyło się spotkanie z udziałem sygnatariuszy listu 44, ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaproszonego ad personam grona innych osób. W spotkaniu trwającym 3 godz. wzięło udział 38 osób.Udział w debacie wynikał z troski ludzi nauki o jakość życia akademickiego w Polsce. Dyskusja nie była wyrazem podziału środowiska, wprost przeciwnie, powinna ona stać się pozytywnym wyrazem zaangażowania akademii w sprawy zasadnicze dla jej właściwego działania i służby publicznej.Poszukiwanie wewnętrznego porozumienia środowiska akademickiego w sprawach refom powinno odbywać się z zachowaniem zasady bona fide, bowiem jakość życia akademickiego jest zakorzeniona w akademickim etosie, a bez zaufania do dobrych intencji środowiska nie można dyskutować o reformach.

 

Debata przyniosła zbieżność poglądów w sprawach: konieczności zachowania progu awansu miedzy doktoratem i profesura, potrzeby nadania procedurom awansowym i konkursowym charakteru bardziej zewnętrznego, obiektywnego i zróżnicowanego. Podkreślano, ze zniesienie habilitacji jest uwarunkowane podniesieniem poziomu doktoratów a reformy powinny być powiązane z wewnętrzną motywacja środowiska akademickiego.

Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

W ramach konferencji Prezes FRP, prof. J. Woźnicki, przedstawił prezentację pt. "Problem odpłatności za studia z perspektywy historycznej w Polsce".

Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".