W związku z zapytaniami kierowanymi przez uczelnie, uprzejmie wyjaśniamy, że - w świetle regulacji ustawowych - Prof. Jerzy Woźnicki nie może być kandydatem do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2018-21 ze względu na swój wiek. W dniu 22 maja br. Profesor ukończył 70 lat.

On the 14th of July, PRF has welcomed EUA-PRF expert meeting which was held in terms of the site visit to Poland within the USTREAM project (Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management), led by EUA. Meeting with PRF was among meeting with selected universities and ministerial representatives.

From 4 till 7 June 2017 in "Zamek Gniew" Hotel in Gniew the XIX School of Strategic Management of Polish Rectors Foundation for chancellors, bursars and financial directors will take place.