W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2017, połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie delegacji Związku Rektorów Ukrainy z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Rektorów Polskich. W spotkaniu wzięli udział także m.in. Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce oraz dr Natalia Łukova-Czujko, radca ministra edukacji i nauki Ukrainy. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej, w obecności Sekretarza Stanu, Ministra A. Bobko. 

W dniu 10.10.2017 r. odbyło się kolejne, IV posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP.