W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN była firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

On September 27, 2018, the Polish Rectors Foundation organized a seminar for the senior managers of the strategic partners of PRF-IKS: PCG Poland, PCG Academia, Pearson Central Europe, devoted to higher education development in Ukraine and new systemic conditions of the university functioning.

On 5 March 2018, the President of Polish Rectors Foundation Prof. Jerzy Woźnicki was awarded Doctor Honoris Causa by the Taras Shevchenko National University of Kyiv. He has been recognized for the significant contribution to the development of academic cooperation between Ukrainian and Polish universities, supporting and initiating cooperation between national conferences of rectors, strengthening friendships and mutual understanding between Poland and Ukraine, as well as for many years of creative partnership with the Kiev University.