Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w Posiedzeniu Prezydium   KRASP,   które   odbyło   się   w   dniu   21 lutego 2014 r. na Politechnice Łódzkiej.