W dniu 24 kwietnia 2014 r. w godz. 1100-1530 w siedzibie  Fundacji  Rektorów   Polskich odbędzie się  Konferencja podsumowująca wyniki projektu pn. "Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe.", realizowanego przez FRP-ISW wspólnie z partnerem strategicznym - Firmą Pearson Central Europe.

Syntetyczna informacja o projekcie >>>

Program Konferencji >>>