W dniach 20-22 marca 2014 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w Kongresie Kultury Akademickiej zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jako Przewodniczący Sympozjum 4 wygłosił wykład pt. "W służbie zmieniającej się misji - nowe modele i kultura instytucjonalna uniwersytetu w XXI wieku".

Pozostałymi uczestnikami Sympozjum 4 byli: dr hab. Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Marek Krawczyk (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr hab. Katarzyna Pawlak (Politechnika Warszawska).
 
Informacje dot. Kongresu Kultury Akademickiej >>>
Program Kongresu Kultury Akademickiej >>>