W dniu 18 marca 2014 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się III Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

Tematem seminarium były zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w odniesieniu do studiów doktoranckich. W pierwszej sesji wystąpili: prof. Jerzy Woźnicki (ISW-FRP) przedstawiając informacje o bieżących problemach szkolnictwa wyższego, stanowiące wprowadzenie w problematykę Seminarium, dr Anna Domaradzka (Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski) i dr Dominika Walczak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) opowiedziały o roli studiów doktoranckich w opinii doktorantów - na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań jakościowych.

Następnie, w drugiej sesji, dr Jacek Lewicki (Instytut Badań Edukacyjnych, Rada Młodych Naukowców) wygłosił referat pt. "Nowe regulacje dotyczące studiów doktoranckich, a praktyka w uczelniach. Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego", a Robert Kiliańczyk (były Przewodniczący KRD, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego) zarysował "Problemy środowiska doktorantów w Polsce - z doświadczeń Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów".

Gośćmi seminarium, oprócz licznych doktorantów i przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów, byli także Jan Sadlak (President of IREQ Observatory) oraz prof. Lucjan Pawłowski (Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), którzy swoimi uwagami wzbogacili dyskusję.