W dniu 26 lipca 2016 r. Prof. J. Woźnicki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Prof. Janiny Jóźwiak. Prezes FRP przekazał list kondolencyjny na ręce JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. T. Szapiro.

LIST KONDOLENCYJNY