02.03.2016 r. od godz. 10:00 do 17:30 w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (sala konferencyjna w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym) trwać będzie seminarium na temat: Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami. Seminarium organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich.

Jego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym oraz wskazywanie dobrych praktyk w jego realizacji w szkolnictwie wyższym. Seminarium przybliży możliwości płynące ze współpracy nauki z sektorem prywatnym, a specjaliści-praktycy ułatwią ich realizację. Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz sylwetkami wykładowców. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informacje o Seminarium >>>

 

PARTNER Seminarium


image002.jpg