Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 15 września 2016 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W trakcie Zgromadzenia Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia i projekty realizowane przez FRP-ISW w roku akademickim 2015/2016. Następnie Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt przedstawił informacje o składzie Prezydium KRASP w kadencji 2016-20 oraz o wynikach I posiedzenia Prezydium. Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak poinformował o aktualnych działaniach RGNiSW, a następnie Prof. Wiesław Banyś przedstawił planowane przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.

Porządek obrad Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW