PCG Polska, wspólnie z wiodącym think-tankiem, prowadzącym badania w zakresie szkolnictwa wyższego - Fundacją Rektorów Polskich, zainicjowały w kwietniu br. prace w ramach pilotażowego projektu badawczego pn. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych". Nasza inicjatywa ma na celu przetestowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych na przykładzie procesu pozyskiwania kandydatów na studia i rekrutacji studentów.

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i obiekcie konferencyjnym Hotelu Przystań w Olsztynie odbędzie się XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

02.03.2016 r. od godz. 10:00 do 17:30 w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (sala konferencyjna w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym) trwać będzie seminarium na temat: Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami. Seminarium organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich.

Jego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym oraz wskazywanie dobrych praktyk w jego realizacji w szkolnictwie wyższym. Seminarium przybliży możliwości płynące ze współpracy nauki z sektorem prywatnym, a specjaliści-praktycy ułatwią ich realizację. Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz sylwetkami wykładowców. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informacje o Seminarium >>>

 

PARTNER Seminarium


image002.jpg

W dniu 18 stycznia 2016 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium KRASP. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Śląski. Prof. J. Woźnicki poinformował o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz aktualnych działaniach FRP-ISW.

Informacje dla Prezydium KRASP >>>

Prof. J. Woźnicki  w dniu 18 stycznia 2016 r. był gościem TVP 3 Katowice w programie Aktualności.

http://katowice.tvp.pl/23641471/18012016

W dniu 13 stycznia 2016 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW  prof. J. Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z firmą Public Consulting Group Polska (PCG Polska).

Partnerzy Strategiczni: FRP-ISW i PCG Polska w ramach realizacji zawartej Umowy będą działać wspólnie na rzecz realizacji misji tych instytucji w zakresie edukacji i nauki, a w tym działalności badawczej, wydawniczej, szkoleniowej i ewaluacyjnej.

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3,500 szkół, 50 uczelni, a także liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej. Naszych klientów wspiera blisko 200 konsultantów, analityków branżowych i ekspertów. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PCG w Polsce jest Piotr Dmochowski‑Lipski.

więcej o Public Consulting Group Polska >>>

W imieniu Kapituły Medalu FRP PROPTER MERITA, działającej pod przewodnictwem prof. Katarzyny Chałasińskiej - Macukow i Zarządu FRP, zwracamy się o udział we wspólnym zgłaszaniu kandydatów do Medalu FRP w 2016 roku, do dnia 30 czerwca br., zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, dotyczącymi zasad przyznawania Medalu.

Prof. J. Woźnicki  w dniu 25 listopada 2015 r. był gościem TVP Warszawa w programie Krzysztofa Michalskiego "Porozmawiajmy o...nauce".