Prof. J. Woźnicki w dniu 17 września 2016 r. był gościem TVP Info w programie Debata INFO.
http://www.tvp.info/26718445/17092016-1330

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 15 września 2016 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W dniu 26 lipca 2016 r. Prof. J. Woźnicki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Prof. Janiny Jóźwiak. Prezes FRP przekazał list kondolencyjny na ręce JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. T. Szapiro.

W dniach 10 - 14 lipca 2016 r. w obiekcie hotelowo-konferencyjnym "St. Bruno" w Giżycku odbędzie się XVIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Rektorów i Rektorów-Elektów kadencji 2016-20. 

PCG Polska, wspólnie z wiodącym think-tankiem, prowadzącym badania w zakresie szkolnictwa wyższego - Fundacją Rektorów Polskich, zainicjowały w kwietniu br. prace w ramach pilotażowego projektu badawczego pn. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych". Nasza inicjatywa ma na celu przetestowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych na przykładzie procesu pozyskiwania kandydatów na studia i rekrutacji studentów.

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i obiekcie konferencyjnym Hotelu Przystań w Olsztynie odbędzie się XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

02.03.2016 r. od godz. 10:00 do 17:30 w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (sala konferencyjna w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym) trwać będzie seminarium na temat: Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami. Seminarium organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich.

Jego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym oraz wskazywanie dobrych praktyk w jego realizacji w szkolnictwie wyższym. Seminarium przybliży możliwości płynące ze współpracy nauki z sektorem prywatnym, a specjaliści-praktycy ułatwią ich realizację. Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz sylwetkami wykładowców. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informacje o Seminarium >>>

 

PARTNER Seminarium


image002.jpg

W dniu 18 stycznia 2016 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium KRASP. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Śląski. Prof. J. Woźnicki poinformował o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz aktualnych działaniach FRP-ISW.

Informacje dla Prezydium KRASP >>>