W dniach 31 maja-3 czerwca 2015 r. odbyła się kolejna XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Obiekcie Konferencyjnym Hotelu "Binkowski" Kielcach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

W dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Łodzi prof. J. Woźnicki, Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu, zaprezentował publicznie Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP.

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, w dniu 6 marca 2015 r. został członkiem Europejskiej  Akademii Nauk i Sztuk, będąc zakwalifikowanym na podstawie analizy oceny dorobku, do Sekcji V tej organizacji pn. "Nauki  Społeczne, Prawo i Ekonomia".

 

Pismo Prezydenta European Academy of Sciences and Arts >>>

Informacje o European Academy of Sciences and Arts  http://www.euro-acad.eu

W dniach 31 maja - 3 czerwca 2015 r. w Obiekcie konferencyjnym Hotelu Binkowski w Kielcach odbędzie się XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

 

Program XVI Szkoły Zarządzania Strategicznego >>>

Formularz Zgłoszeniowy >>>

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do  roku 2020, opracowany przez FRP-ISW na zamówienie KRASP (w pięciu częściach) został w dniu 17 marca 2015 r. przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie przez Przewodniczącego KRASP i Prezesa FRP.

W dniu 24 lutego 2015 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW  prof. J. Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z Firmą Plagiat.pl.

Partnerzy Strategiczni: FRP-ISW i Plagiat.pl w ramach realizacji zawartej Umowy będą działać wspólnie na rzecz rozwoju sektora wiedzy w Polsce, a w tym szkolnictwa wyższego, w szczególności w kwestiach jakości kształcenia i procedur jej zapewniania.

Wywiad z Przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzym Woźnickim, Prezesem Fundacji Rektorów Polskich wyemitowany przez Kanał I Narodowej Telewizji Ukrainy w dniu 16 lutego br. o godz. 22 czasu lokalnego (nagrany przez TV w Kijowie w dniu 31 stycznia br.).

Około 40 min. wywiad wyemitowany przez Telewizję bez skrótów, w tłumaczeniu na język ukraiński, jest dostępny także w Internecie, w wersji językowej polskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=yB7Tto4iwW0&index=3&list=PL9aDK_7u4r7dGbKZF4OwHtPxZSrsMKEzN

oraz ukraińskiej: http://1tv.com.ua/uk/video/program/persha_studia/2015/02/17/10069

Prezes FRP wziął udział w pierwszej konferencji " Main challenges to universities in Central and Eastern Europe", która odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2015 r.  w Budapeszcie. Konferencja ta, została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Central European Higher Education Cooperation (CEHEC)  przez Centre of International Higher Education Studies Corvinus University in Budapest (CIHES) i Central European University (CEU) we współpracy z partnerami z Polski (FRP-ISW), Czech i Słowacji.