Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stanisława Mańkowskiego

jednego z współzałożycieli Fundacji Rektorów Polskich, który doskonale rozumiał jej misję,  

Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2005,

wybitnego specjalistę z dziedziny inżynierii środowiska, ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji.

 

Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich

wraz z Zarządem i Radą Fundacji

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 6 pt. „Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r.”.

W dniu 20 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się piąta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniu 5 marca 2018 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki za istotny wkład w rozwój współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wzmacnianie przyjaźni i wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, a także za wieloletnią twórczą współpracę z Uniwersytetem Kijowskim.

W dniu 23 maja 2018 r. o godz. 9:00 w Pałacu Kultury i Nauki (Sala Rudniewa, IV p.) odbędzie się konferencja naukowa pn. "Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018" organizowana przez firmę Plagiat.pl oraz Fundację Rektorów Polskich.

Informujemy, że zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć Fundacji Rektorów Polskich w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, w ramach partnerstwa strategicznego z KRASP, kolejna XX Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych/ds. Strategii odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Zamek Biskupi” w Janowie Podlaskim (http://www.zamekjanowpodlaski.pl/hotel)

Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. Jerzy Woźnicki w rozmowie z PAP pozytywnie ocenił tryb prac nad nową ustawą o uczelniach i wyraził poparcie dla głównego kierunku zmian.

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 4 pt. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część IV. Opracowanie to stanowi kontynuację i uzupełnienie ogłoszonych w październiku 2017r. Raportu nr 4: Część I., listopadzie 2017r. Raportu nr 4: Część II, grudniu 2017r Raportu nr 4: Część III, a także Raportu nr 5 pt. Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Prof. Jerzy Woźnicki wspólnie z Piotrem Müllerem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego i  Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha wziął udział w audycji Debata Jedynki pt. Czy czeka nas rewolucja w nauce i szkolnictwie wyższym? 

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezes FRP prof. J.Woźnicki wziął udział w międzynarodowym seminarium na temat polityki w nauce i szkolnictwie wyższym, które odbyło się w dniu 13 grudnia br. w Kijowie, w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Organizatorami seminarium były Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.