W 2015 roku ukazała się  publikacja pt. " Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications." 3rd Edition zawierająca  m.in. w części 4 zestawienie najważniejszych centrów naukowych prowadzących badania nad szkolnictwem wyższym w poszczególnych krajach świata.

Międzynarodowe grono ekspertów  wskazało jedynie dwie  takie instytucje w Polsce, rozpoznawalne w świecie: Centrum Studiów nad polityką publiczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (prof. M. Kwieka) i Think-Tank Fundacja Rektorów Polskich - Instytut Społeczeństwa Wiedzy (prof. J. Woźnickiego).

Prof. J. Woźnicki w dniu 6 października 2015 r. wziął udział  w uroczyści inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Lubelskiej Prof. J. Woźnicki wygłosił wykład inauguracyjny pt.: "Szkolnictwo wyższe w Polsce - jak regulować i czy zmieniać system?" .

Prof. J. Woźnicki  wziął udział w debacie "Dziennika Gazety Prawnej" o szkolnictwie wyższym. "Co należy zmienić w polskim systemie szkolnictwa wyższego, aby polskie uczelnie były jak Harvard, czego zabrakło w dotychczasowych reformach szkolnictwa wyższego oraz o tym jak niż demograficzny wpływa na funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia" odpowiadali uczestnicy debaty.  Relacja z tego spotkania ukazała się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu  1 października br.

Prof. J. Woźnicki w dniu 30 września 2015 r. wziął udział  w uroczyści inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Prof. J. Woźnicki wygłosił wykład inauguracyjny pt.: "Perspektywy rozwoju sektora wiedzy w świetle najnowszych dokumentów programowych".

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter  seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 18 września 2015 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W nawiązaniu do listu (http://www.krasp.org.pl/pliki/67c539b2f6f261786d2b896c9acd109c.pdf) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25. 08. 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

W dniu 8 lipca 2015 r. Prezes FRP był gościem porannych Sygnałów Dnia Programu I Polskiego Radia.

Rozmowa z prof. J. Woźnickim:

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1472534,Na-uczelniach-potrzebne-sa-zmiany-w-trosce-o-jakosc

W dniu 3 lipca 2015 r. w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. Jerzy Woźnicki został uhonorowany tytułem doktora honoris causa tej uczelni.

 

Wystąpienie Prof. Jerzego Woźnickiego >>>

Zdjęcia z uroczystości >>>