W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." realizowanego przez FRP-ISW na zlecenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

Na posiedzeniu zostały zaprezentowane przez ich liderów, składające się na cały Program, raporty końcowe zawierające wyniki poszczególnych projektów:

  • Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego

  • Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku

  • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego

  • Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych - studia, analizy, koncepcje realizacji.

Prof. dr hab. G. Prawelska-Skrzypek w dniu 1 listopada 2014 r. skierowała list do prof. J. Woźnickiego w odpowiedzi na korespondencję ogłoszoną na witrynie internetowej FRP-ISW w związku z publikacją Gazety Wyborczej z dnia 30 października 2014r.

Ustosunkowanie się prof. Jerzego Woźnickiego do niektórych stwierdzeń zawartych w rozmowie redaktor Agnieszki Kublik z prof. Grażyną Skąpską (Gazeta Wyborcza, 30.10.2014 r.)

List prof. Jerzego Woźnickiego do redaktor Agnieszki Kublik (GW) >>>

Zestawienie dorobku prof. Jerzego Woźnickiego w dziedzinie nauk społecznych >>>

FRP objęła patronatem merytorycznym kolejną siódmą edycję  Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. W tej edycji Konkursu nagrody i wyróżnienia zostały  przyznane w ramach pięciu kategorii: Zmiana Krajobrazu Gospodarczego Miasta, Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Zielona Gospodarka oraz Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

W dniach 23-25 października Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów  Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Szymonowica w Zamościu.

W dniach  21-23 października Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Gospodarzem spotkania była Politechnika Gdańska. Prof. J. Woźnicki poinformował  o stanie zaawansowania prac nad "Programem rozwoju szkolnictwa  wyższego do roku 2020" oraz  przedstawił stan realizacji projektu polsko-ukraińskiego pn. "Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje".

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie doktoratu P. Marka Goliszewskiego, Prof. Jerzy Woźnicki skierował list do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 24 września 2014 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W dniu 24 września 2014 r. odbyło się I posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2014-18.

W dniach 13 - 17 lipca 2014 r .odbyła się XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Narvil w Serocku k/Warszawy.