W dniu 31 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie FRP odbędzie się seminarium rozpoczynające drugi etap projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich (FRP), we współpracy z firmą PCG Academia. Projekt ma na celu testowanie i budowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych w uczelniach.

 W pierwszym etapie projektu zbadano losy 144 000 studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie w latach 2007-2012 na 10 uczelniach w Polsce (ok. 10% populacji studentów). Jedną z najważniejszych obserwacji z pierwszego etapu badania była silna koncentracja naboru na studia w niewielkiej liczbie szkół średnich oraz fakt, że informacja o ukończonej szkole średniej stanowi lepszy prognostyk sukcesu studenta niż wynik egzaminu maturalnego.

Realizację drugiego etap projektu zaplanowano na okres styczeń – listopad 2017 r. i jego celem będzie prowadzenie analiz skoncentrowanych na zwiększaniu wskaźnika retencji w badanych uczelniach (tj. zaangażowania studentów w proces dydaktyczny i przeciwdziałania ich przedwczesnemu wypadaniu ze studiów). Do uczestnictwa w projekcie oprócz dziesięciu aktualnie zaangażowanych szkół wyższych zaproszono kolejne dziesięć uczelni.

Ze strony organizatorów projektu, obok Prezesa PCG Piotra Dmochowskiego – Lipskiego i Prezesa FRP prof. Jerzego Woźnickiego, udział w seminarium weźmie CEO Public Consulting Group ze Stanów Zjednoczonych, Prezydent  Williama S. Mosakowski.