W dniu 14 marca 2017r. w Hotelu „Novotel Warszawa Centrum” odbyła się Ogólnopolska Konferencji pn. Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego.
Konferencja była podsumowaniem wyników trzyletniego projektu badawczego pn. „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”  realizowanego przez  Fundację Rektorów Polskich wspólnie z partnerem instytucjonalnym firmą Pearson Central Europe oraz grupą uczestniczących uczelni Opis projektu.
Wyniki badań związanych z realizacją projektu w latach 2013-2016 zostały zamieszczone w publikacjach FRP pt.: „Poziom 5 – brakujące ogniwo?” {cz. I, II i III, IV}, dostępnych w zakładce Publikacje. 
W Konferencji wzięło udział około 180 uczestników. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali: prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Aleksander Bobko - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odnośnie prowadzonych prac nad poziomem 5 PRK wypowiedzieli się m. in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Bartłomiej Banaszak), Ministerstwa Edukacji Narodowej (dyr. Urszula Martynowicz) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prof. dr hab. Zbigniew Marciniak). Gościem specjalnym konferencji był Hans Daale - General Manager of LEIDO Foundation z Holandii.
 
PATRONATY HONOROWE:
  men                KRASP                KRePSZ
 
              PATRONATY:                   
MNiSW       RGNiSW       KRZaSP           frse          forum akademickie

  

Program Konferencji