W dniu 14 listopada 2016 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią pn. Lumen 2016, zorganizowanej przez PCG Academia oraz Microsoft Polska i Fundację Rektorów Polskich.

Prezes Fundacji Rektorów Polskich poprowadził debatę pn. "Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0", w której w charakterze panelistów uczestniczyli przewodniczący trzech zespołów, wyłonionych w konkursie ministerialnym na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym : prof. Hubert Izdebski (SWPS), prof. Marek Kwiek (UAM) oraz dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda).

Lumen 2016