Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, jakimi cieszyły się dotychczasowe webinaria, Fundacja Rektorów Polskich i PCG Academia, zgodnie z zapowiedzią organizują II cykl webinariów w Programie „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki”.

W ramach nowego cyklu odbędą się, co czwartek w okresie od 18 czerwca do 2 lipca w godz. 13:30–15:00, trzy spotkania online dla liderów zarządzania uczelnią i ich współpracowników. Webinaria adresujemy w szczególności do rektorów, prorektorów i kanclerzy odpowiedzialnych za zapewnienie jak najlepszych warunków funkcjonowania swoich uczelni w dobie kryzysu epidemiologicznego. Naszym celem jest wsparcie liderów w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowej rzeczywistości.

Podczas webinariów podejmujemy działania uzupełniające i rozszerzające dotychczasowy zakres tematyczny spotkań, zapraszając do udziału wybitnych ekspertów.

II cykl obejmuje następujące zagadnienia:

tabelka webinar

Udział w webinariach jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestrowania się poprzez stronę internetową webinariów: https://pcgacademiawebinaria.pl/