Stanowisko w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego, jednomyślnie przyjęte przez Prezydium KRASP oraz Prezydium RGNiSW.

 Dokument