IV webinar: "Wydłużenie ewaluacji naukowej – nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni", odbędzie się już w najbliższy czwartek (21 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

III webinarium: "Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej", odbędzie się już w najbliższy czwartek (14 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partner strategiczny FRP, Wydawnictwo Naukowe PWN od blisko siedmiu dekad wspiera środowisko naukowe, dostarczając rozwiązania, które usprawniają pracę dydaktyczną i badawczą.  Publikuj z nami jest jednym z tych rozwiązań – pozwala wydać monografię naukową, publikację pokonferencyjną, czy raport podsumowujący grant badawczy.

II webinarium: „Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców”, odbędzie się już w najbliższy czwartek (7 maja) o godzinie 13:30, a dotyczyć będzie kształcenia zdalnego na uczelniach. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dr. hab. Stanisława Chwirota

Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu w latach 2008-2016,

Długoletniego Dyrektora Instytutu Fizyki UMK,

Współtwórcę Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i systemu Ram Kwalifikacji,

Pierwszego Dyrektora Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej,

Wieloletniego eksperta FRP i wybitnego organizatora życia akademickiego i naukowego.

Z głębokim żalem żegnamy

Dr Krystynę Łybacką

Posłankę na Sejm w latach 1991–2014,

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

w latach 2001–2004,

Deputowaną do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Parlamentarzystkę zasłużoną dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Jerzy Woźnicki

Fundacja Rektorów Polskich

Zapraszamy do pobierania nowego Niezbędnika Akademickiego, bezpłatnego czasopisma dla naukowców, dydaktyków i doktorantów. Do wiosennego numeru redakcja zaprosiła czołowych badaczy związanych z polityką naukową, w tym dr. hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM oraz dr. hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK.

UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo uczestników III edycja konferencji Akademia Innowacji dla Uczelni odbędzie się online 7 kwietnia 2020 r. Głównym organizatorem konferencji jest firma PCG Academia, a patronat  nad wydarzeniem objęły: Fundacja Rektorów Polskich, KRASP oraz Forum Akademickie. 

W dniu 17 lutego 2020 r. Prezes FRP prof. J.Woźnicki, w roli gościa honorowego, wziął udział w spotkaniu rozpoczynającym projekt QUERSU – Qualifications recognition suport for Ukrainian universities, realizowany w ramach programu Erasmus+ przez konsorcjum międzynarodowe partnerów ukraińskich i europejskich.

Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja w kraju, związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zmusza nas do czasowego zawieszenia działań podjętych wcześniej przez Fundację Rektorów Polskich w ramach przygotowań do XXIII Szkoły Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.