W dniu 6 lutego 2020 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. J.Woźnicki wziął udział w 2. Forum Akademicko-Gospodarczym „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”, które odbyło się w Politechnice Warszawskiej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Prezes FRP, prof. J. Woźnicki wziął udział w debacie panelowej nt. „Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra” w ramach XIII Forum Europa-Ukraina „Nowe możliwości, stare zagrożenia”, które odbyło się w dniach 4-5 lutego 2020 r. w Rzeszowie – Jasionce.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stanisława Lorenca

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w latach 2005-2008

członka Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji Rektorów Polskich.

Niezbędnik Akademicki PWN to bezpłatne e-czasopismo zawierające kompleksowe, rzetelne informacje na temat szkolnictwa wyższego i nauki. Czasopismo skierowane jest do pracowników naukowych, dydaktycznych, doktorantów oraz wszystkich osób zainteresowanych zmianami i reformami związanymi ze szkolnictwem wyższym w Polsce.

W dniu 19 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się V jubileuszowa edycja Konferencji LUMEN 2019 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym.

W dniu 28 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pn. “Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education”. Konferencja ma na celu podsumowanie wyników projektu Erasmus+ DASCHE. Fundacja Rektorów Polskich jest partnerem projektu.

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Politechniką Warszawską.

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 18 września 2019 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wiceministra Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W dniu 2 października br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Prezes FRP Jerzy Woźnicki na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu".