Fundacja Rektorów Polskich we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Liderzy Przemian, przy wsparciu Fulbright Ukraine i Fulbright Polska, w dniach 17-23 marca 2024 r. organizują wizytę studyjną do Polski dla kadry ukraińskich uczelni wewnątrz przeniesionych, w ramach programu „Study Tours to Poland”

Celem organizowanej wizyty jest wsparcie uczelni relokowanych w Ukrainie w zakresie opracowania treści i przygotowania merytorycznego nowych programów kształcenia: studiów na poziomie magisterskim oraz krótkich form kształcenia (szkoleń, studiów podyplomowych), w kierunkach związanych z aktualnymi problemami społeczeństwa ukraińskiego w stanie wojny – psychologii społecznej, psychologii wojennej, rehabilitacji psychologicznej i resocjalizacji weteranów, pracy socjalnej i opieki nad żołnierzami i ich rodzinami, polityki społecznej, rozwoju miast i gender studies.

W wizycie weźmie udział 19 osób z 6 uczelni przeniesionych, wybranych przez Fulbright Ukraine w trybie konkursowym, w tym rektorzy, prorektorzy oraz osoby odpowiadające za jakość kształcenia. Wybrane w ramach programu uczelnie to: Berdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Doniecki Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ługański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Melitopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Bohdana Chmielnickiego, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy imienia Wołodymyra Dala, Chersoński Uniwersytet Państwowy.

Wizyta obejmie szkolenia i spotkania w uczelniach warszawskich m.in. w Uniwersytecie SWPS, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, w Szkole Głównej Handlowej, oraz w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, a także zorganizowane zostaną spotkania z reprezentantami instytucji, włączonymi we współpracę polsko-ukraińską.