Zarząd Fundacji Rektorów Polskich

Prezes  
  • Prof. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska
Członkowie  
  • Prof. nzw. dr hab. Ewa Chmielecka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski
Politechnika Warszawska

 

Dyrektor Zarządzająca

  • Marzena Gembara