Rada Fundacji Rektorów Polskich

 Przewodnicząca  
  • Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Warszawski
 Wiceprzewodniczący  
  •  Prof. Tadeusz Szulc
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Sekretarz  
  •  Prof. Andrzej Eliasz
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 Członkowie  
  •  Prof. Józef Kuczmaszewski
Politechnika Lubelska
  •  Prof. Leszek Pączek
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  •  Prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  •  Ks. Prof. Andrzej Szostek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  •  Prof. Tadeusz Więckowski
Politechnika Wrocławska
  •  Prof. Ryszard Zimak

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 

Przejdź do poprzednich kadencji.