W związku z niezaproszeniem przez redakcję Polityki przedstawiciela zespołu wykonawców projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do grona uczestników dyskusji nad przyszłością szkolnictwa wyższego w Polsce, podczas gdy takie zaproszenie otrzymał przedstawiciel grona autorów projektu Ernst&Young i IBnGR, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnicki, wystosował list do redaktora naczelnego Polityki J. Baczyńskiego.

Tekst listu publikujemy tutaj...

 

W nawiązaniu do korespondencji opublikowanej powyżej, w dniu 22 marca br., uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na list z dnia 17 marca br. skierowany przez  Prezesa Fundacji Rektorów Polskich do Redaktora Naczelnego Polityki, red. J. Baczyński przekazał telefonicznie prof. J. Woźnickiemu zaproszenie do udziału w charakterze dyskutanta w debacie nad przyszłością szkolnictwa wyższego  w redakcji Polityki w dniu dzisiejszym. Prof. J. Woźnicki wyraził podziękowanie oraz przyjął zaproszenie i towarzyszące mu przeprosiny Redaktora Naczelnego Polityki i weźmie udział w debacie.