W dniach 7-10 lutego br. w Centrum Konferencyjnym "Zamek SIMP w Rydzynie" odbyła się VI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Swój akces do udziału w Szkole zgłosiło  25 uczelni, które delegowały 30  swoich przedstawicieli. W programie Szkoły znalazło się łącznie 7 sesji wykładowych oraz 2 debaty panelowe.

Na program Szkoły złożyły się trzy moduły o następującej tematyce:

  1. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 - najważniejsze elementy projektu środowiskowego Strategii z punktu widzenia audytorów.
  2. Zarządzanie procesowe.
  3. Procedury, mechanizmy i skuteczność kontroli zarządczej.

Wśród wykładowców Szkoły znaleźli się m. in. prof. prof. Witold Orłowski     (audyt w walce z zagrożeniami kryzysowymi) i Jerzy Woźnicki (problemy strategiczne szkolnictwa wyższego).

Obrady obejmowały także:

  • wykład Agnieszki Wilczyńskiej"Zmiany w procesach zarządczych uczelni publicznych na przykładzie Politechniki Wrocławskiej" (współautorstwo: mgr inż. B.Kubicz, dr inż.. P.Kubiński)
  •  prezentację Krzysztofa Martenki - konsultanta firmy IDS Scheer Polska na temat wybranych problemów zarządzania procesowego, a w tym metodyki AVE (Architektura Doskonałości Procesów) w podejściu do doskonalenia procesów zarządczych, obejmującą następujące etapy transformacji: doskonalenie strategii podmiotu, projektowanie procesów, wdrażanie wypracowanych rozwiązań i kontrolling, obejmujący ciągłe doskonalenie procesów.

Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Sławomir  Kacprzak przedstawił nowe uregulowania prawne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie: celów kontroli zarządczej, odpowiedzialności za kontrolę zarządczą, wytycznych i standardów kontroli zarządczej, elementów systemu kontroli zarządczej, obowiązków w ramach administracji rządowej, planów działalności i sprawozdań z ich wykonania, oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i jego roli.

W sesji końcowej Piotr Welenc z Politechniki Warszawskiej przedstawił referat pt. "Kontrola zarządcza. Mechanizmy i procedury", obejmujący  elementy składowe systemu kontroli zarządczej oraz możliwości wprowadzania i doskonalenia niezbędnych rozwiązań do praktyki funkcjonowania uczelni.