W ostatnich dniach do Fundacji Rektorów Polskich wpłynęły kopie listów: dr J. Sadlaka, byłego Dyrektora UNESCO-Cepes, do redaktora naczalnego Polityki, oraz mgr inż. Kingi Kurowskiej, Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, do redaktora naczelnego gazety Metro.

List dr J. Sadlaka, byłego Dyrektora UNESCO-Cepes >>>

List mgr inż. Kingi Kurowskiej, Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów >>>