W dniu 1 czerwca odbyło sie ostatnie w tym semestrze posiedzenie seminarium "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy", realizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy przy współpracy z Fundacją Rektorów Polskich oraz Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Fundacją "Instytut Artes Liberales".

W ramach spotkania odbyły się trzy sesje:

  1. Sesja I: "Strategie uniwersytetu w tworzeniu elit społecznych": referent prof. J. Jóźwiak,

    koreferent prof. B. Bokus

  2. Sesja II:  "Zaufanie jako czynnik kształtujący relacje w szkolnictwie wyższym" - referent prof. P. Sztompka, koreferent prof. J. Axer

  3. Sesja III: "Zadania edukacyjne uniwersytetu: dwie perspektywy": referent prof. M. Wójcicka, koreferent prof. A Koźmiński.