W w dniu 2 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja  "Kreatywność i Innowacyjność 2009", zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. 

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, jako Przeodniczący Komitetu Programowego konferencji, dokonał jej otwarcia.

Obrady dotyczyły problematyki przedsiębiorczości innowacyjnej i metod wspierania innowacyjności, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej (sesja "Innowacyjność w kryzysie").

Na zakończenie Prof. Jerzy Woźnicki podsumował debatę i zamknął konferencję.