Z intencją możliwie najlepszego przygotowania się do przyszłych prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., FRP i KRASP zawarły w dniu 3 listopada br. w czasie obrad Prezydium KRASP, Aneks do porozumienia o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP-FRP, określający formułę przyszłych prac i relacji wzajemnych.

Tekst porozumienia