W dniu 27 listopada br. odbyło się spotkanie inaugurujące prace grup pilotażowych w ramach projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym.

Posiedzenie zostało zrealizowane zgodnie z następującym programem:1.      Informacja na temat aktualnego stanu prac w ramach II etapu projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym - prof. J. Woźnicki, prof. J. Nazarko.2.      Ustanowienie dwóch grup pilotażowych:

    • ds. e-learningu,
    • ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości.
  1. Przedstawienie zadań zaplanowanych do realizacji w ramach badań pilotażowych, przedyskutowanie formy prac.
  2. Przyjęcie ustaleń i harmonogramu prac.