30 października 2008 r. Fundacja Rektorów Polskich rozpoczęła cykl Seminariów pt. "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." w ramach prac nad projektem STRATEGII prowadzonych w FRP we współdziałaniu z KRASP.

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

  • Powitanie gości i uczestników seminarium.
  • Referat prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek pt: "Zmiany w szkolnictwie wyższym planowane na okres 2008-09".
  • Referat prof. Jerzego Woźnickiego pt: "Założenia i formuła prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-20".
  • Debata z udziałem uczestników.