W dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Rzeszowie, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, odbyło się XII Forum Europa-Ukraina pod hasłem “Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”, zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich.

Głównym tematem XII Forum była reforma i modernizacji Ukrainy w kontekście nadchodzących możliwych zmian w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych na 2019 r. na Ukrainie.

Udział w Forum wzięli Prezes FRP prof. J.Woźnicki, lider projektu polsko-ukraińskiego i koordynator programowy Iryna Degtyarova. Prof. J.Woźnicki wystąpił w panelu dyskusyjnym pt. “Inwestycje w przyszłość - współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego”. Wśród panelistów znaleźli się także Wiceminister Edukacji i Nauki Roman Hreba, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, prof. dr.hab. Ihor Kotsan, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. zw. dr hab. Jerzy Malec,  Koordynator ds. Ukrainy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Stefan Henkel. Moderatorem debaty był prof. Dumitru-Tudor Jijie z Uniwersytetu Alexandru Ioan Cuza, Jassy, Rumunia.

W trakcie debaty prof. J.Woźnicki przedstawił dotychczasowe osiągnięcia polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej na szczeblu narodowych konferencji rektorów oraz nowy projekt pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, który jest realizowany (2018-2021 r.) przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z KRASP i Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Prof. J.Woźnicki podkreślił, że pozytywnym czynnikiem dla rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej są aktywne kontakty i przedsięwzięcia na trzech poziomach – na poziomie uczelni i ich społeczności akademickich, na poziomie rządowym ministerialnym oraz na poziomie narodowych konferencji rektorów jako jednego z najważniejszych aktorów w polityce w szkolnictwie wyższym i nauce w każdym kraju. Dlatego też w ramach nowego projektu polsko - ukraińskiego podjęto działania nakierowane na intensyfikację współpracy instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów. Głównym celem projektu jest wzajemna wymiana doświadczeń zarządczych i rozwiązań regulacyjnych, wspólne prowadzenie badań i debat rektorów na bieżące tematy szkolnictwa wyższego, a także sformułowanie propozycji, rekomendacji i wniosków dotyczących doskonalenia zarządzania uczelnią.

więcej informacji o wydarzeniu na stronie Forum Ekonomicznego >>>

 

    50613906 339060746937873 2709187463905017856 n  51398340 2152456408377672 2426712532908507136 n      50992463 2035936950032812 7871775833445105664 n  50887898 316451705881974 2865777740974391296 n