W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego na mocy zarządzenia, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki został członkiem zespołu.

Zgodnie z ministerialnym zarządzeniem do zadań zespołu należy: monitorowanie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki; analizowanie efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty; opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy; rekomendowanie ministrowi rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.

W skład zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy  szkolnictwa wyższego i nauki weszło 12 wybitnych naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego, którym przewodniczy prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członkiem zespołu został  Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, a także Łukasz Kierznowski, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów; dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński,Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Leżański,Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, Prorektor ds. Collegium Medicum UWM; prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak, Koordynator  projektu europejskiego H2020-TWINN; dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; dr inż. Janusz Szczerba, wiceprezes Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego; dr Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”; dr hab. Lech Trzcionkowski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ.

Zarządzenie ministra nauki powołujące Zespół ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

więcej informacji na stronie >>>

 

IMG 1065 MNiSW   DSC 01443064

źródło zdjęć: MNiSW