Projekt Polsko - Ukraiński pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni jest realizowany przez Politechnikę Warszawską, w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU).

Decyzję o realizacji projektu podjął osobiście Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce Jarosław Gowin. Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilija Hrynewycz udzieliła temu przedsięwzięciu swego patronatu podkreślając duże znaczenie tej inicjatywy dla polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. 

Projekt jest realizowany przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNS PW) w okresie: 1.08.2018 – 30.09.2021. Liderem Projektu został prof. Jerzy Woźnicki, prof. zw. na WAiNS PW.

Celem głównym projektu jest realizacja współdziałania rektorów polskich i ukraińskich w sferze governance in HEIs, w zakresie doskonalenia zarządzania uczelniami z poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, w poszukiwaniu pożądanej równowagi między samorządnością i rządnością uczelni, z odwołaniem się do doświadczeń własnych obu krajów i rozwiązań międzynarodowych, a także dedykowanych badań prowadzonych z poszanowaniem wymogów metodologicznych nauk społecznych