Prof. Jerzy Woźnicki wspólnie z Piotrem Müllerem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego i  Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha wziął udział w audycji Debata Jedynki pt. Czy czeka nas rewolucja w nauce i szkolnictwie wyższym? 

 link do audycji