Informujemy, iż Konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 marca 2017 r., podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 50 propozycji nazw m. in. kwalifikator zawodowy, inicjator, tytuł ekscepcjata, tiron/ tyron, rzemieślnik, pionier, perkoz.

. Wyróżnienie w konkursie zdobył Jakub Rzeszowski, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zgłosił nazwę: specjalista dyplomowany. Poziom 5. PRK plasujący się między technikum (poziom 4) oraz licencjatem/inżynierem (poziom 6) nie ma jeszcze swojej nazwy. Przedmiotem Konkursu było wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK, która pozwoli spopularyzować nowy poziom wykształcenia w szeroko rozumianym społeczeństwie.

 

Regulamin konkursu >>>>>