Prezes FRP i Przewodniczący RGNISW w dniach 4-7 czerwca 2015 r., na zaproszenie prof. Leonida Huberskiego, rektora Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i przewodniczącego Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich (URHEIU), przebywał z wizytą na Ukrainie.

W Kijowie w dniu 4 czerwca prof. J. Woźnicki spotkał się z Lilią Hrynevych, przewodniczącą Komitetu Parlamentu Ukrainy ds. Edukacji i Nauki, której wręczył raport z realizacji Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego pt. "Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje" oraz wydawanie książkowe Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. W czasie spotkania przedyskutowano m.in. możliwości ustanowienia reguł wymiany informacji i konsultacji pomiędzy obu krajami na temat projektowanych zmian legislacyjnych w szkolnictwie wyższym i w nauce.

W dniu 5 czerwca delegacja RGNiSW, której przewodniczył prof. J. Woźnicki oraz delegacja KRASP pod przewodnictwem prof. W. Banysia, przewodniczącego KRASP, uczestniczyła w seminarium poświęconym zaprezentowaniu wyników Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego, zrealizowanego przez Fundację Rektorów Polskich we współdziałaniu z RGNiSW przy wsparciu KRASP i URHEiU.

Wyniki z realizacji Projektu przedstawili jego realizatorzy: prof. Jerzy Woźnicki, Magdalena Dybaś (PhD), Iryna Degtyarova (PhD) oraz prof. Taras Finikov. Wydany drukiem Raport został przekazany przedstawicielom uczelni ukraińskich.