W dniu 24 czerwca 2015 roku Prezes FRP wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka". Prof. J. Woźnicki uczestniczył w panelu dyskusyjnym pn. "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, mechanizmy, struktury".

Tematyka pozostałych paneli dyskusyjnych to: "Kierunki zmian systemu finansowania szkolnictwa wyższego" oraz "Ścieżki kariery akademickiej i naukowej".