Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 24 września 2014 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W trakcie Zgromadzenia Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś przedstawił informacje nt. rozwoju szkolnictwa wyższego z perspektywy KRASP. Następnie Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki przedstawił najważniejsze przedsięwzięcie i projekty realizowane przez FRP-ISW w roku akademickim 2013/2014. Przedstawiciel naszego partnera strategicznego Firmy Pearson Jarosław Kowalski, Dyrektor ds. rozwiązań technologicznych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie poinformował o trendach rozwojowych firmy oraz działaniach w partnerstwie z uczelniami akademickimi.

W drugiej części spotkania prof. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KRASP w latach 2002-05 przedstawił refleksje o relacjach Jana Pawła II ze światem akademickim zawarte w jego najnowszej publikacji pt. Jan Paweł II i polski świat akademicki". Natomiast ks. prof. Andrzej Szostek, lider projektu pn. Deklaracja służebności uczelni akademickich w XXI wieku poinformował uczestników o aktualnym stanie prac nad tym przedsięwzięciem realizowanym w FRP na rzecz KRASP.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.