W dniu 24 września 2014 r. odbyło się I posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2014-18.

W trakcie posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie się nowej Rady, a także Rada dokonała wyboru Zarządu Fundacji na kadencję 2014-18.

Przewodniczącym Rady FRP został wybrany prof. Karol Musioł.

Prof. Tadeusz Szulc ponownie został Wiceprzewodniczącym Rady, a prof. Andrzej Eliasz będzie pełnił funkcję Sekretarza.

Zarząd FRP powołany przez Radę FRP na kolejną czteroletnią kadencję pozostał bez zmian:

Prezes - prof. Jerzy Woźnicki

Członkowie: prof. Ewa Chmielecka i prof. Andrzej Kraśniewski